0

1. Dầu gốc: tổng hợp hoàn toàn (ESTER CORE)

2. API: SL

3. JASO: MA, MA2

4. Chỉ số nhớt: 167

5. Xuất xứ: Pháp

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội